Carta de la direcció

Anne Sullivan Internacional School Barcelona (ASISB) és un espai d’aprenentatge que vol anar molt més enllà d’una formació acadèmica exigent; els alumnes han d’estar també preparats per les habilitats del S. XXI.

Aquestes habilitats són la socialització, poder treballar en equip, saber presentar les seves idees, el pensament crític i creatiu, la resolució eficaç de problemes, el creixement personal, el parlar en públic, els idiomes i la mentalitat emprenedora i solidària.

ASISB ofereix aquestes eines, però sobretot hi ha una sèrie d’habilitats i talents que tots els alumnes ja tenen, i que l’escola es compromet a potenciar i a millorar.

Actualment ningú dubte que hi ha diverses maneres d’aprendre de manera eficaç. Aquestes modalitats d’aprenentatge, que inclouen,  els seminaris, els espais oberts, el treball cooperatiu, la lliçó magistral i el treball individual, el de recerca, el treball de concentració; requereixen transformacions importants en l’espai educatiu, en canvi la majoria de les escoles no s’han adaptat a aquesta evolució i segueixen posant als seus alumnes dins d’un sol component: La classe.

La classe està dissenyada perquè els alumnes escoltin i prenguin apunts, la classe no és un component que involucri a l’alumne, és impossible.

El disseny de la nostra escola, cada detall, està pensat  per involucrar i augmentar el grau de compromís del propi alumne en el seu procés d’aprenentatge.

Un alumne que està compromès no s’avorreix i se sent còmode i feliç en aquest ambient perquè és capaç d’utilitzar totes les seves millors habilitats.

A ASISB no pretenem inventar res, tan sols cal aixecar el cap i mirar com funcionen les escoles en els països on el fracàs escolar és 0, contraposat a l’intolerable 23% del nostre país.

Com ho farem? Totes aquestes habilitats es treballen a través d’un programa internacional de competències de tres cicles amb molt bons resultats reconeguts arreu del món.

El programa d’Educació Primària, el PEP, que comprèn les edats de 6-12; el segon programa, el PAI, que correspon a les edats 11-16; i el Batxillerat Internacional, el IB, que correspon a les edats 16-19 i que dóna la titulació per entrar a totes les universitats del nostre país i a la majoria d’universitats estrangeres sense haver de passar la prova de selectivitat, ja que les exigents inspeccions de qualitat de l’ensenyament internacional, permeten que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, convalidi aquest tràmit.

Anne Sullivan International School preparem als nostres alumnes per a ser proactius i que adoptin una actitud d’aprenentatge no només per la seva etapa escolar sinó per tota la seva vida, amb una visió global i multicultural del món on es potencia el desenvolupament integral dels nens, la seva capacitat de descobriment, solidaritat, lideratge i creixement personal.

ASISB no serà mai una escola amb grans instal·lacions, no ha estat mai la nostra prioritat, el nostre valor afegit serà el talent del nostre professorat, la qualitat educativa  i el nostre compromís de millorar el món a través de la millor versió dels vostres fills.

Maria Rosa Coscujuela Palau