El nostre equip

Un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en aspectes positius per a la reflexió de manera que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada, sempre a través d’una actitud d’escolta i de valoració.