Programa de primària

(Etapa autoritzada pel Departament d’Ensenyament)

Gràcies al seu marc transdisciplinari basat el la indagació, el PEP estimula als mateixos alumnes a assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge a mesura que exploren qüestions i oportunitats  locals i globals en contextos de la vida real.

El currículum  del PEP
El marc curricular del PEP, s’imparteix en més de 109 països de tot el món.

Hi ha 6 temes transdisciplinaris d’importància global, els alumnes aprofundeixen en el seu aprenentatge a través el desenvolupament conceptual, el que els permet reforçar els seus coneixements i habilitats en totes les àrees disciplinàries i més enllà d’elles.

Quines són els avantatges del PEP?

El PEP constitueix una experiència transformadora pels alumnes, els docents i per les comunitats escolars en el seu conjunt. Els docents col·laboren per profunditzar en l’aprenentatge i incrementar l’automotivació dels alumnes i la confiança en si mateixos. Per últim, es considera que els membres de tota la comunitat escolar, amb els pares inclosos, que puguin col·laborar en l’aprenentatge i contribuir activament en una  experiència educativa holística.