Programa de Batxillerat internacional

(Pendent d’autorització del Departament d’Ensenyament – autorització prevista curs 23-24)

Què és el PD?

Existeixen nombrosos avantatges per escollir el PD.

El programa té com a objectiu formar alumnes que aconsegueixin una excel·lent amplitud i profunditat en els seus coneixements, al mateix temps que creixen física, intel·lectual, emocionalment i èticament.

El currículum del PD

Està format per sis grups d’assignatures i els components troncals: Teoria del Coneixement (TdC), Creativitat, Acció i Servei (CAS) i la Monografia.

Gràcies a aquests components troncals, els alumnes reflexionen sobre la naturalesa del coneixement, porten a terme investigacions independents i realitzen un projecte que sovint impliquen activitats de servei comunitari.

Recursos del PD

Els educadors accedeixen a una gran varietat de recursos que els ajudaran en la seva labor docent i en la seva formació. Des d’oportunitats de desenvolupament professional fins al Centre pedagògic en línia (CPEL) de l’IB.

Si els alumnes aproven l’IB, podran triar entre fer la prova de selectivitat o no fer-la, ja que el Departament d’Ensenyament convalida el resultat de les qualificacions finals de l’IB, i la titulació de Batxillerat, per accedir a les Universitats del nostre país.

A més a més si l’alumne decideix anar a estudiar a l’estranger, el resultat de l’IB, li obre les portes de la majoria de les Universitats en l’àmbit mundial.

Si aquesta fos l’opció, l’escola també es compromet amb l’organització, l’assessorament i la gestió per l’obtenció de beques per anar a estudiar a l’estranger.