Què és l’educació IB?

Més de 4.000 escoles en tot el món han optat per impartir els programes de Batxillerat Internacional (IB) pel seu rigor acadèmic, a la seva dedicació i al desenvolupament personal dels alumnes.

Què diferencia l’IB?

L’educació Internacional és una opció singular per ajudar als alumnes a aconseguir desenvolupar-se i aconseguir els seus reptes i que tinguin la motivació per aconseguir els objectius que es plantegin.

Més del 50% de col·legis IB  del món són públics.

L’IB es diferencia d’altres programes pel fet que:

  • Anima als alumnes a pensar de forma crítica i a qüestionar el que se’ls diu.
  • Estimula als alumnes a examinar tant l’entorn local com internacional.
  • Manté la seva independència respecte als governs i altres sistemes, el que permet adoptar les millors pràctiques procedents d’una àmplia varietat de marcs educatius i currículums de diferents països.

A través de l’exclusiu curs de Teoria del Coneixement (TdC). Se’ls anima a experimentar diversos enfocaments de l’aprenentatge, així com assumir la responsabilitat de vetllar pel progrés de la seva pròpia educació.

Els programes ajuden a l’alumne a:

  • Plantejar preguntes complexes i interessants.
  • Pensar de manera crítica.
  • Desenvolupar habilitats d’investigació que segons s’ha demostrat els hi seran d’utilitat en l’educació superior.

Els programes IB  també animen als alumnes a participar activament dins les seves comunitats, així com fer que l’aprenentatge sigui una experiència per millorar els estudis acadèmics.