Línies de funcionament

A continuació presentem tot un seguit de línies generals de funcionament amb els alumnes que formen part del nostre Projecte Educatiu i Pedagògic de Centre i que permeten que tot el que passa a l’escola esdevingui d’una manera natural, i en un ambient relaxat.

 1. ACOLLIDA

Els alumnes arriben a l’escola a les 9 h.

De 9 h a 9.30 h fem l’acollida a l’escola  per poder oferir als  alumnes un “bon dia”.

A través de les cançons i de  reflexions, segons edats, ens preparem amb energia i  de manera conscient per aprofitar un dia ple d’oportunitats.

A l’acollida ens preparem pel gran dia que tenim al davant. És un espai d’oportunitat per la concentració i la preparació per iniciar de manera positiva  un nou  dia d’aprenentatge.

 1. GRUPS NATURALS, DELEGATS I MONITORS. 5º i 6º Primària, ESO i Batxillerat

La instància social més valorada pels adolescents és la colla d’amics, és a dir, el grup natural. La vida de l’adolescent és plena de canvis, d’interrogants i de descobertes. El grup natural  (7/10 alumnes) esdevé, doncs, garantia de seguretat i d’ajuda. En el marc del grup natural, els nois i les noies es comporten més tal com són, de manera que les situacions personals i de relació amb els altres es manifesten més nítidament, la qual cosa en facilita la intervenció educativa. Cadascun dels components del grup natural assumeix dues responsabilitats: la funció de monitor d’una de les matèries i la funció de delegat d’un dels serveis escolars.

Són funcions del monitor:

 • Assumir el control de la marxa quotidiana del grup en la “seva” matèria.
 • Organitzar, gestionar i avaluar activitats que de la matèria en qüestió fa el grup.
 • Participar amb el professor en la presa de decisions pel que fa a continguts, metodologia, activitats i avaluació de la matèria.

Un cop a la setmana i dins de l’horari lectiu, cada alumne/a participa en la gestió d’un dels serveis escolars, que s’han distribuït entre els membres del grup:

 • Reparacions i equipaments
 • Programa internacional
 • Comunicació i web
 • Intendència
 • Coordinació
 • Medi ambient
 • Programa lector.

Aquesta contribució en el bon funcionament de l’Escola es completa, periòdicament, amb el servei de manteniment, que és l’aportació dels nois/es al bon estat de neteja i d’ordre dels espais escolars.

 1. ASSEMBLEES

Les assemblees de grup són espais on els alumnes  es troben per a compartir allò que desitgen amb els companys i companyes: experiències, aprenentatges, descobertes, etc.

Des del nostre punt de vista, és un espai que va consolidant la seva forma a mesura que els alumnes es van fent més grans i comencen a sentir la necessitat de compartir amb els altres, així com de saber les vivències dels altres i interessar-se pels altres. Per tant, els espais d’assemblea dels cursos dels més petits són més aviat espais de trobada per esmorzar i conversar si sorgeix algun tema d’interès, amb grups de grans es planteja el debat, defensar postures, comunicar bé, el pensament crític i el lideratge. Construint i proposant temes d’interès general i actual.

 1. ELS MESTRES

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels alumnes.

Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar. En tot aquest procés les mestres  els acompanyem, els observem, hi som presents, proposem, no condicionem i no fem judicis. Les mestres preparem els ambients i organitzem el temps i l’espai per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult. Aquest acompanyament respectuós permet que cada infant pugui SER.

El paper del professorat és l’acompanyament individualitzat del procés d’aprenentatge.

Canvi de paradigma, el professor deixa de ser el protagonista de l’aula i es converteix en acompanyant, en tutor i en guia. L’alumne passa a ser el focus.

Registre i seguiment diari on es descriuen les activitats dutes a terme per cada nen i l’adquisició de noves habilitats i coneixements. Gestió col·laborativa i compromís amb l’alumne per avaluar de forma conjunta i responsable els seus processos d’aprenentatge. Col·laboració i treball cooperatiu entre docents.

Apostem per un professorat amb talent que es comprometi i s’apassioni  amb el projecte educatiu d’ASISB.

 1. ELS LÍMITS, LES BASE PER LA LLIBERTAT

A l’escola diferenciem els conceptes “obediència” i “responsabilitat” i centrem el nostre acompanyament en un creixement responsable i no obedient. Són dos conceptes molt allunyats i que impliquen actuacions molt diferents. Nosaltres vetllem per educar en la responsabilitat, fugint en tot moment de la recerca d’actituds d’obediència rere les quals només hi ha el desig de l’alumne d’agradar a l’adult.

L’adquisició de la responsabilitat és més lenta però permet a l’alumne ser ell mateix i anar incorporant en la seva manera de fer actituds i actuacions favorables a la bona convivència (però sempre amb consciència). Els límits es van introduint de manera progressiva a mesura que passen les coses; es parla de manera individual i es va recordant el límit pertinent en cada situació.