PROJECTE DE VIDA

ASISB, és una escola que va més enllà de la formació acadèmica, és un projecte que articula un caràcter, un projecte de vida que ofereix als seus alumnes la llibertat d’elecció, perquè la seva preparació, els hi permetrà escollir.

 

programa per impulsar Autoconeixement

AUTOCONEIXEMENT

L’autoconeixement, la gestió de les emocions i la intel·ligència emocional es refereix a la capacitat de sentir i entendre els estats d’ànims propis i dels altres.

Tu pudes. Formación del caracte

FORMACIÓ DE CARÀCTER

Donem l’oportunitat a cada alumne que desenvolupi la seva pròpia personalitat. potenciant els seus talents i acompanyant-lo en la recerca de noves inquietuds.

 EMPRENEDORIA

Fomentar un caràcter proactiu i de presa d’accions davant els reptes de la vida a través de la creativitat i la resolució de problemes.

Liderazgo y comunicación

LIDERATGE I COMUNICACIÓ

Un programa basat en l’autoconfiança i les eines de comunicació. A través de les assemblees, el debat, les exposicions orals i el pensament crític, l’alumne construeix el seu propi lideratge i personalitat.