Emprenedoria

Aquesta matèria té dos objectius fonamentals:

D’una banda ajudar a l’alumnat a la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional segons els seus talents, a la fi d’adequar les seves capacitats a unes condicions laborals en continu procés de canvi, i un altre, fer-li prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, considerada no únicament com un conjunt de qualitats i habilitats necessàries per crear una empresa, sinó com una actitud vital a l’hora d’afrontar els reptes de la vida.

Des d’aquesta perspectiva el concepte d’emprenedoria inclou aquest doble vessant, una educació bàsica en actituds i experiències emprenedores que potenciaran l’autonomia, la iniciativa i la confiança en un mateix, i un concepte més específic de formació dirigit vers la capacitació per l’elaboració d’un projecte d’emprenedoria en l’àmbit social.