Lideratge i comunicació

Es tracta d’un programa per aprendre les habilitats necessàries perquè els alumnes defensin les seves idees, sàpiguen escoltar i es facin preguntes.

Utilitzarem els espais de debats i les assemblees així com el grau de responsabilitat en els diversos monitoratges, per treballar el lideratge.

Els diferents rols rotatius en el treball en equip, també donaran oportunitats perquè les personalitats més introvertides trobin un espai per créixer i desenvolupar-se. Volem que els alumnes mantinguin una alta autoestima, juntament amb un respecte absolut per als altres. El lideratge per aconseguir una superació personal sense competències.