TRANSFORMACIÓ CURRICULAR

La transformació real d’una escola, no passa per posar una pissarra digital, agrupar les taules i treballar per projectes. La transformació curricular profunda i efectiva passa per quatre transformacions:

 

Currículum, metodologia i avaluació

Canvi en el rol professor / Alumne

Temps i espais de l’escola

Nous espais d’aprenentatge

Asignaturas curriculares

ASSIGNATURES  CURRICULARS

Currículum obligatori del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 Contenidos leaderlabs

LEADERLABS

Espais d’experimentació i creativitat que aporten valor afegit a l’educació i s’imparteixen dins de l’horari lectiu.

Pensa diferent. Competències segle XXI

 COMPETÈNCIES SEGLE XXI

Continguts transversals en tota l’etapa educativa que prepararà als alumnes més enllà de la seva formació acadèmica.