Competències del segle XXI

Les competències d’aprenentatge preparen als alumnes per enfrontar-se als reptes que se’ls presentaran en el seu entorn personal i professional, cada vegada més complex.

La nostra societat està canviant molt de pressa, d’aquí que els nostres alumnes acabin la seva etapa d’estudiant, serà aproximadament a l’any 2038. La majoria de professions que es trobaran, ni tant sols encara existeixen. És per això que és molt important a part d’una sòlida la formació curricular, s’educaquin en les competències del S.XXI per un món que encara no coneixem.

El desenvolupament d’aquestes competències és l’objectiu dels diferents programes que conformen el currículum ASISB.

La Transdisciplinarietat, per entendre un mateix concepte, des de matèries molt diferents, inclús des de punts de vista aparentment contraris.

La Interculturalitat, que permet poder funcionar en diferents entorns culturals, amb bones habilitats lingüístiques, flexibilitat per adaptar-se a circumstàncies canviants i intuïció per descobrir nous contextos.

Pensament adaptatiu i flexible, amb el que podrà trobar respostes més enllà del que és conegut.

Mentalitat de disseny amb la que podrà representar i desenvolupar processos per optimitzar els resultats.

A més a més li permetrà ser expert en reconèixer quin tipus de pensament requereix cada procés i sabrà re condicionar l’ambient de treball per millorar la capacitat i portar-la a terme.

Col·laboració virtual a partir de les possibilitats que ofereix la tecnologia li permetrà compartir idees i ser productiu molt més enllà de la presència física, com a membre d’un equip virtual. És el discerniment adient per saber filtrar i discriminar la informació rellevant entre una sobrecàrrega d’informació.

Alfabetització econòmica i de l’emprenedoria.

Amb l’objectiu de conèixer el paper que juga l’economia a la societat i utilitzar les habilitats de l’alumne per motivar l’esperit emprenedor; des de conèixer com funciona una empresa a prendre decisions proactives amb l’ànim de resoldre problemes i canviar coses des de qualsevol àmbit de la vida.

Intel-ligència Emocional.

Entendre i acceptar les emocions pròpies i dels altres, empatitzar i tenir un caràcter solidari. Cuidar l’interioritat com el tresor més gran de la persona. APRENEM A SER.