Leaderlabs

Els Leaderlabs són uns espais d’aprenentatge dins de l’horari lectiu.

Uns espais per desenvolupar la creativitat, la sensibilitat i donar oportunitats reals al talent de cada nen, tots els alumnes de l’escola descobriran cada leaderlab i aprofundiran en aquell o aquells que més els motivin.

Aquesta formació dóna un valor afegit molt important en l’educació global de l’alumne.

 

Atelier

Atelier

Atelier sensorial i atelier artístic fomenten la creativitat i el gust per la bellesa. És l’espai per excel·lència per l’experimentació, la investigació i la manipulació. L’atelier és l’espai d’aprenentatge on es construeixen ponts entre la creació artística i el contingut del currículum, Filosofia de Loris Malaguzzi, escola Reggio Emilia.

 

Assignatura de violí en Anne Sullivan 

Música. Instrument musical. Violí.

Augmenta la capacitat de memòria, atenció i concentració, millora l’habilitat per resoldre problemes matemàtics i raonaments complexes, reforça l’aprenentatge, estimula la creativitat i la imaginació, així com la psicomotricitat fina i la sensibilitat artística.

 

tenis

Opció esportiva. Escola de Tenis

L’escola utilitza les instal·lacions de les dues pistes de tenis municipals per impartir classes de tenis en horari lectiu a càrrec de professionals en aquest esport. La classe s’imparteix per nivells, per optimitzar l’evolució de l’alumne.

 

Escola Rugby ASISB

 

Escola de Rugby.

A partir de primària començaran els entrenaments d’aquest esport com a reforçament del programa esportiu. Un esport que és una font d’oportunitats per treballar tant en l’àmbit físic, però molt més interessant, al darrere hi ha tota una metodologia sòlida que articula una excel·lència en la transmissió de comportaments exemplars i valors personals.

 (Més informació a Educació del caràcter)

Tecnología

Tecnologia i innovació.

El currículum digital integra de manera transversal les competències TIC. De primer a sisè de primària els alumnes reben alfabetització digital seqüencial. Els alumnes desenvolupen projectes d’investigació en la web, elaboren wikis, creant presentacions PPT, amb els programes d’actualitat i els seus propis blogs.

Desing Thinking a l'escola

Programa Desing Thinking.

La Dra. Mcintosh, impulsora d’aquesta innovació educativa, posa a l’alumne al principi del disseny d’un projecte i aquesta acció li permet localitzar un problema per posteriorment trobar una solució pel repte en el qual s’han compromès.

En aquest tipus de projecte l’alumne comença amb un tòpic generatiu, i són ells mateixos els que han de descobrir les preguntes pertinents per trobar les solucions.

(més informació al blog)

Design Changer ASISB

Programa Desing for Change.

Moviment internacional establert en més de 60 països que busca oferir als nens i nenes de 8 a 15 anys ser protagonistes d’una experiència per canviar el seu entorn. Programa de l’educadora Kiran Bir Sethi, des de l’escola Riverside de l’Índia. (més informació al blog)

Comunicació

Comunicació.

Matèria que integra l’estudi de llengües catalana i castellana per desenvolupar la competència lingüística mitjançant projectes relacionats amb els àmbits en els quals és significatiu l’ús de la llengua. La creació literària, els mitjans de comunicació i els usos quotidians de la llengua. Oratòria i debat.

Dansa ASISB

Dansa. Ballet.

Disciplina fonamental per la formació global de l’alumne. Treballem conjuntament la sensibilitat, la creativitat i la motricitat.

Professors amb les competències necessàries per preparar als alumnes que vulguin desenvolupar aquest talent per l’obtenció de les titulacions internacionals:

Royal Academy of dance de Londres.

Royal academic ASISB

 

Dansa. Hip-Hop.

Disciplina que a través d’un conglomerat de formes artístiques permet l’ auto-expressió, ritmes actuals que connecten i obren canals de comunicació molt interessants amb els alumnes. Es treballa la creativitat, el ritme, la part motora i les emocions.

Frances Alemany Anne Sullivan International School

Francès i Alemany.

En educació primària (6-12 anys) els alumnes tenen una hora setmanal, alternant francès o alemany, que els prepara per a un dels dos itineraris lingüístics. A partir dels 13 anys els alumnes escullen continuar amb l’aprenentatge d’un dels dos idiomes fins al Batxillerat. Vegeu titulacions oficials

Formació escacs

Escacs 

Per alumnes d’educació infantil i primària, amb un material elaborat per la professora Adriana Salazar (mestra internacional d’escacs i campiona nacional de Colòmbia) com a complement del pensament logico-matemàtic. El programa utilitzat es diu “Ajedrez en el aula”, treballa també el pensament creatiu i ajuda a cultivar valors i habilitats socials. Activitat en anglès.

Robòtica i creativitat en infants

Robòtica.

En els cursos de primària (6-12 anys) els alumnes dediquen una hora setmanal a la robòtica. Construeixen models amb sensors simples i un motor que es connecta als ordinadors i aprenen a configurar comportaments amb una eina de programació.

La robòtica estarà present de manera transversal per la millora i comprensió de diverses matèries.

Niño escondido

Programa d’autoconeixment emocional

El leaderlab més important,oferir al món la millor versió de cada nen, passa perquè l’alumne es conegui, s’accepti i s’estimi a si mateix. Un programa per descobrir la intimitat, les emocions i el nostre jo interior, perquè la recerca de la felicitat és a dins de cada persona, mai a fora.

Amb aquest programa s’oferirà a l’alumne una manera diferent d’afrontar i gestionar un món sovint massa consumista on la diversió i l’oci és sempre extern a la persona.

Un programa que es treballarà a totes les etapes educatives com a base essencial del desenvolupament de la persona. Els termes que conformen aquest programa. Meditació. Amor. Respecte. Emocions. Servei. Interioritat i Solidaritat.